Prijavitelj i partneri
Općina Sveti Filip i Jakov
LAG Laura
Općina Pašman
Općina Galovac
Hrvatski zavod za zapošljavanje
   
E-Learning sustav
Zadnje novosti
OTVORENI POZIV NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE Osnovana Udruga za poticanje zapošljavanja „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“ CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV POZIVA NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJU U VELJAČI 2016. Razgovor za posao i kako se uspješno pripremiti Poziv nezaposlenima na prijavu za edukacije u siječnju 2016. Pravila uspješne neverbalne komunikacije na intervjuu za posao? CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV POZIVA NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJU U PROSINCU 2015. Kako se najbolje predstaviti u razgovoru sa budućim poslodavcem Je li bolje reći istinu il i CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV POZIVA NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE U STUDENOM 2015. NEMATE RADNO ISKUSTVO? Evo kako napisati odličan životopis! CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV POZIVA NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE U LISTOPADU 2015 Dodatne vještine stečene izvan fakulteta ukazuju na motivaciju i spremnost na dodatan angažman 4 jednostavna koraka do savršenog životopisa 10 kvaliteta koje poslodavac traži u vama Poslovna kultura u svijetu 20 odgovora na 20 pitanja o vašem bivšem poslu Pozivamo sve nezaposlene na prijavu za edukacije u rujnu 2015. Edukacije u kolovozu Ispratili smo prve polaznike! :) POZIVAMO SVE NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE U KOLOVOZU 2015. Danas smo krenuli s prvim edukacijama! ODRŽANA 2. PRESS KONFERENCIJA! POZIV ZA MEDIJE NA 2. PRESS KONFERENCIJU Raspored edukacijskih programa i prijave Završena je obuka za trenere Osnivanje Centra za obuku Sv. Filip i Jakov Poziv nezaposlenima na prijavu za edukacije

Projekt je sufinanciran od strane EU
Europska Unija
Ulaganje u budućnost
ESF - Razvoj ljudskih potencijala
Strukturni i investicijski fondovi
Republika Hrvatska


Pregled novosti
Osnivanje Centra za obuku Sv. Filip i Jakov
26.05.2015
 

Općina Sv. Filip i Jakov u sklopu provedbe odobrenog projekta „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“ je zajedno sa partnerima na projektu održala 03.04.2015. g., u 11:00 sati u prostorijama vijećnice Općine Sv. Filip i Jakov PRESS KONFERENCIJU.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru IPA IV Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“, Grant shema „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza II“ čije je ugovorno tijelo Hrvatski zavod za zapošljavanje s kojim je zaključen Ugovor dana 27. veljače 2015. godine.

Nositelj projekta je Općina Sv. Filip i Jakov, a provedba projekta traje od 28. veljače 2015. godine do 27. veljače 2016. godine odnosno 12 mjeseci. Predstavnici nositelja su: Voditelj projekta – Darko Mikas, uz podršku općinskog načelnika Zorana Pelicarića - incijatora samog projekta, Voditelj kluba za zapošljavanje Dragana Petrina kao i Projektni računovođa Mijovilka Barbaroša. Partneri na projektu suHrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Zadar – Jelena Buzov, Lokalna akcijska grupa Laura – Alda Sovitti Borčilo, Općina Pašman – Načelnik Andro Magić, Općina Galovac – Načelnik Marin Gulan. Projektni tim je održao sastanak prije konferencije za medije na kojem je definirao ključne aktivnosti i parametre održavanja istih unutar vremenskih i financijskih okvira.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 67.567,24 EUR uz sufinanciranje od strane Europske unije u iznosu od 58.879,84 EUR tj. 87,14% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Opći cilj projekta je poboljšati zapošljivost kroz Centar za obuku Sv. Filip i Jakov. Specifični cilj je poboljšati lokalne kapacitete za obuku nezaposlenih u općim kompetencijama za traženje posla i kompetencija traženja posla u turizmu kroz implementaciju Centra za obuku Sv. Filip i Jakov u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i poslodavcima.

Ciljne skupine su 5 trenera za Klub za zapošljavanje u koje ubrajamo dva novozaposlena djelatnika na projektu – Voditelja kluba za zapošljavanje, Predavača engleskog jezika, 3 volontera te 50 odraslih polaznika edukacijskog programa.Svim polaznicima programaputni troškovi će biti plaćeni te će im se uručiti potvrda o sudjelovanju. Programi će se provoditi u trotjednim ciklusima kroz osam mjeseci počevši od srpnja 2015. godine.Edukacijski program će uključivati na hrvatskom i engleskom jeziku pisanje životopisa, simulacije procesa intervjuiranja za posao u specifičnim sektorima prema potrebama tržišta rada na ovom području kao što su turistički i nautički sektor.

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Sv. Filip i Jakov i ni na koji se način ne može smatrati da
odražava gledišta Europske unije.

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.