Prijavitelj i partneri
Općina Sveti Filip i Jakov
LAG Laura
Općina Pašman
Općina Galovac
Hrvatski zavod za zapošljavanje
   
E-Learning sustav
Zadnje novosti
OTVORENI POZIV NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE Osnovana Udruga za poticanje zapošljavanja „Centar za obuku Sv. Filip i Jakov“ CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV POZIVA NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJU U VELJAČI 2016. Razgovor za posao i kako se uspješno pripremiti Poziv nezaposlenima na prijavu za edukacije u siječnju 2016. Pravila uspješne neverbalne komunikacije na intervjuu za posao? CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV POZIVA NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJU U PROSINCU 2015. Kako se najbolje predstaviti u razgovoru sa budućim poslodavcem Je li bolje reći istinu il i CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV POZIVA NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE U STUDENOM 2015. NEMATE RADNO ISKUSTVO? Evo kako napisati odličan životopis! CENTAR ZA OBUKU SV. FILIP I JAKOV POZIVA NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE U LISTOPADU 2015 Dodatne vještine stečene izvan fakulteta ukazuju na motivaciju i spremnost na dodatan angažman 4 jednostavna koraka do savršenog životopisa 10 kvaliteta koje poslodavac traži u vama Poslovna kultura u svijetu 20 odgovora na 20 pitanja o vašem bivšem poslu Pozivamo sve nezaposlene na prijavu za edukacije u rujnu 2015. Edukacije u kolovozu Ispratili smo prve polaznike! :) POZIVAMO SVE NEZAPOSLENE NA PRIJAVU ZA EDUKACIJE U KOLOVOZU 2015. Danas smo krenuli s prvim edukacijama! ODRŽANA 2. PRESS KONFERENCIJA! POZIV ZA MEDIJE NA 2. PRESS KONFERENCIJU Raspored edukacijskih programa i prijave Završena je obuka za trenere Osnivanje Centra za obuku Sv. Filip i Jakov Poziv nezaposlenima na prijavu za edukacije

Projekt je sufinanciran od strane EU
Europska Unija
Ulaganje u budućnost
ESF - Razvoj ljudskih potencijala
Strukturni i investicijski fondovi
Republika Hrvatska


O projektu "Centar za obuku Sv. Filip i Jakov"
O projektu Centar za obuku Sv.Filip i Jakov
( Training centre Sv. Filip i Jakov )

 
Općina Sveti Filip i Jakov započela je 28. veljače 2015. provođenje EU projekta Centar za obuku Sv. Filip i Jakov ( Training centre Sv. Filip i Jakov ) u trajanju od 12 mjeseci. Projekt se provodi u partnerstvu s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje - područni ured Zadar, Lokalnom akcijskom grupom (LAG) Laura, Općinom Pašman i Općinom Galovac, a kojeg je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru IPA IV Operativnog programa ''Razvoj ljudskih potencijala'', Grant shema ''Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja faza II''.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 67.567,24 EUR uz sufinanciranje od strane Europske unije u iznosu od 58.879,84 EUR tj. do 87,14% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova .


 
Ciljevi projekta


Opći cilj projekta  je poboljšati zapošljivost kroz Centar za obuku Sv. Filip i Jakov.

Specifični cilj je poboljšati lokalne kapacitete za obuku nezaposlenih u općim kompetencijama za traženje posla i kompetencija traženja posla u turizmu kroz implementaciju Centra za obuku Sv. Filip i Jakov u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i poslodavcima.Korisnici projekta

Ciljne skupine   su 5 trenera za Klub za zapošljavanje u koje ubrajamo dva novozaposlena djelatnika na projektu – Voditelja kluba za zapošljavanje, Predavača engleskog jezika, 3 volontera te 50 odraslih polaznika edukacijskog programa.

Krajnji korisnici projekta su svi nezaposleni, poslodavci, obitelji odraslih polaznika, lokalna zajednica, lokalne samouprave, Hrvatski zavod za zapošljavanje.


Edukacijski programi

 
  1. Vještine osobne prezentacije i pisanje životopisa na hrvatskom jeziku
  2. Vještine osobne prezentacije i pisanje životopisa na engleskom jeziku
  3. Vještine osobne prezentacije s terminologijom iz turističkog sektora na engleskom jeziku
  4. Vještine osobne prezentacije iz područja vezanog uz čišćenje brodova, na hrvatskom i engleskom jeziku
  5. Vještine osobne prezentacije s terminologijom iz područja vezanog uz servis brodova, na hrvatskom i engleskom jeziku
  6. Vještine osobne prezentacije u turizmu i hotelskom managementu na engleskom jezikuRad kluba za zapošljavanje

U sklopu kluba provodit će se više edukacijskih programa , koji su usklađeni prema potrebama tržišta rada na ovom području. Svaki od edukacijskih programa provodit će se u trotjednim ciklusima unutar osam mjeseci. Prvi edukacijski program počinje s radom u srpnju 2015. godine.
 

Kako će klub za zapošljavanje pomoći nezaposlenima

Treneri u klubu nudit će praktičnu obuku, savjete i vještine u traženju posla nezaposlenim osobama svih dobnih skupina. U klubu za zapošljavanje polaznici će dobiti potrebne savjete o mogućnostima zapošljavanja i pomoć u popunjavanju obrazaca prijava za posao, kao i o poboljšanju komunikacijskih vještina. Isto tako polaznici će biti upoznati s aktualnim metodama zapošljavanja koje koriste poslodavci.
 

Kako postati član kluba za zapošljavanje

Prije početka pojedinog edukacijskog programa, potencijalni korisnici kluba za zapošljavanje će biti obaviješteni putem naše internet stranice i internet stranica naših partnera, a moći će se prijaviti osobnim dolaskom u Klub, putem web  stranice, e-maila i telefonski.
 
 

Sadržaj ove web stranice isključiva je odgovornost Općine Sv. Filip i Jakov i ni na koji se način ne može smatrati da
odražava gledišta Europske unije.

Izradu web stranice je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.